Completează formularul de mai jos daca dorești sa sponsorizezi proiectul  CIRCUMEUROPA!

Potrivit Codului Fiscal, puteți sponsoriza Asociația Wild Watch conform Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, atât în situația în care reprezentați o societate comercială care plătește impozit pe profit, cât și în situația în care reprezentați o companie plătitoare de impozit pe venit dacă o faceți până la 31 decembrie 2023, în baza unui contract de sponsorizare, astfel:

* Dacă sunteți societate comercială care plătește impozit pe profit, cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările plătite până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 martie al anului următor).
* Dacă sunteți companie plătitoare de impozit pe venit: societățile comerciale plătitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul Entităților/Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie). Pentru aceste companii sponsorizările nu se pot face și anual pentru toate trimestrele anterioare.

Nou!

Autoritățile române au implementat recent o nouă facilitate pentru companiile care doresc să folosească 20% din impozit pentru sponsorizări. Folosind Formularul 177, această donație se poate face retroactiv, pentru impozitul plătit anul trecut.

 

Formulare:

Formularul 107 –
Declarație informativă privind beneficiarii de sponsorizări/burse private

Formularul 177 – Pentru sponsorizare retroactivă din impozitul plătit anul trecut.